16 juni 2018

Två dikter av Brecht


Bertolt Brecht (1898–1956) är en av 1900-talets tongivande författare, särskilt inom teatern med verk som Tolvskillingsoperan (1928), Staden Mahagonnys uppgång och fall (1930), Den goda människan i Sezuan (1940) med flera. Brecht var kommunist, vilket han inte försökte dölja i sina starkt politiska dramer. Distanseringseffekter – att åhörarna inte identifierar sig alltför starkt med rollfigurerna utan bibehåller en kritisk distans till det som utspelas – har varit vägledande också för många efterföljande dramatiker. Under 1900-talets första decennier var det många författare som liksom Brecht hade stora förhoppningar kring kommunismen, en ideologi som då inte hade utprovats så länge och inte i så många länder. Frågan om hur Brecht hade ställt sig i dag, med åtskilliga facit i hand, kan förstås inte besvaras. 

Brecht var också lyriker, och jag tycker att hans dikter, i alla fall det fåtal jag har läst, fortfarande förtjänar sin publik. De här två exemplen är hämtade från volymen Tysk lyrik, en antologi i urval av Sven Lindner, Svalans lyrikklubb, Bonniers 1971. Dåliga tider för lyrik är översatt att Arnold Ljungdal, Lösningen av Herbert Grevenius.
Dåliga tider för lyrik

Ack jag vet ju: det är
bara den lycklige som blir älskad. Hans röst
hör man gärna. Hans ansikte är vackert.

Det förkympta trädet på bakgården
kan skylla på dålig jordmån men de som går förbi
kommer inte desto mindre, och med rätt,
att kalla det förkrympt.

Sundets båtar och lustiga segel
ser jag inte, vad jag ser är fiskarnas
tunga svårskötta nät.
Varför envisas jag att tala om
den fyrtioåriga hjälpkvinnans andnöd:
flickornas bröst
är lika varma som förr.

Ett rim bland mina strofer
skulle i dag förefalla mig som övermod.

I mitt inre brottas
glädjen över blommande äppelträd
med avskyn för plankstrykarens tal.
Men det är bara den senare känslan
som driver mig till skrivbordet.Lösningen

Efter upproret den 17 juni
lät sekreteraren i författarförbundet
utdela flygblad i Stalinallén
på vilka stod att läsa, att folket
förverkat regeringens förtroende
och endast genom fördubblat arbete
kunde återerövra det. Vore det då
trots allt inte enklare, att regeringen
upplöste folket och
valde ett annat.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar