8 maj 2018

Tavlan på väggen: Ester Kjerner, Hus i vårlandskap

Ester Kjerner (1893–1952) kom från Stockholm och studerade i slutet av 1800-talet på Konstakademin i Stockholm. Tillsammas med konstnärskollegan Eva Bagge for hon sedan söderut och vistades i Rom, Bretagne och Paris innan hon återvände till hemlandet där hon debuterade på en konstutställning 1898. I likhet med åtskilliga andra kvinnliga konstnärer vid den tiden upmärksammades hon föga, och det var först kring 1940 som hon blev ett namn i konstvärlden. Hon är mest känd för blomstersstilleben och lyriska parklandskap. Hon hade sin första separatutställning 1941 och finns numera representerad på flera svenska museer, bland andea Nationalmuseum, Göteborgs konstmuseum och Waldemarsudde.
Hus i vårlandskap med blommande syrener är ett fint exempel på Kjerners känsla för naturen. Huset på den lilla målningen är förmodligen ett torp och kan höra hemma lite varstans i södra och mellersta Sverige. Jag tycker om vårstämningen i bilden och den lätta, luftiga teckningen av syrénbusken och de vita flockblommorna framför byggnaden. Tyvärr är målningen inte daterad. Den var med i utställningen Ljusets magi på Waldemarsudde 2016.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar