19 maj 2014

Frågan om Indalsälvens namn

Frågan utreds i en kort dikt som ingår i Birger Anderssons samling Månen som Blake målade (Bonniers 1986). Birger Andersson, som med denna samling av dikter och korta prosastycken gav ut sin tredje bok, är en bra poet med sinne för koncentration, aforistiska formuleringar och naturintryck. Boken fick utmärkt kritik när den kom. Så här skriver Birger Andersson om Indalsälven.


In var namnet på en älv.
Dalen som älven rann genom hette Indalen.
Folket i dalen kallade älven Indalsälven.
Numera kallas dalen Indalsälvens dalgång.
Varför älven inte heter Indalsälvens dalgångsälv
vet jag inte.


Birger Andersson skriver kort, infallsrikt, med utgångspunkt i naturintryck. Här är två exempel kring fåglar i en diktsamling som jag återkommer till då och då.


Bofinken
den slår knut på knut
tills sommaren
sitter där den ska.


Och därute
i syrenen
sitter flugsnapparen
och är flugsnappare.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar