26 maj 2014

Fadoprofilen (37): Helena Tavares

Helena Tavares (1932–80) fick ett snabbt genombrott på teaterscenen och uppmärksammades av orkesterledarna och kompositörerna Frederico Valério och João Nobre, som båda skrev originalmaterial åt henne. Hon sjöng mest tillsammans med orkester. Rösten är en aning skarp med stor bärighet, och Tavares sjöng emotionellt laddat, ibland med en tragisk underton. Få och svårtillgängliga återutgivningar från 50- till 70-tal kan förklara varför denna skickliga sångerska är nästan bortglömd numera.
På Youtube finns det måttligt med material av Helena Tavares. Här är tre exempel. Jag föredrar det tredje, Rua dos Meus Ciúmes, en välkänd sång som Frederico Valério komponerade för Helena Tavares.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar