17 maj 2014

Fadoprofilen (35): Argentina Santos

Argentina Santos (1924; en del källor har 1926) kommer från Mouraria. Det var först sedan hon år 1950 öppnat fadohuset A Parreirinha i Alfama som hon började uppträda som sångerska. Dessutom stod hon i köket och tillagade restaurangens mat.
Argentina Santos förvaltar en ålderdomlig fadokultur och anses vara så gott som opåverkad av den fadomusik som gjordes under 1900-talets senare hälft. Hon står stilmässigt nära 20- och 30-talens sångerskor. Hon sjunger enkelt och rakt på sak med stark inlevelse. Hennes röst ligger högt och är ganska tunn. Fraser kan börja med en hård attack, sedan löper de vidare i en smal linje. Bristen på vokal briljans kompenseras av Argentina Santos auktoritet som traditionsbärare. Hennes sångsätt och röst förändrades knappast alls med tiden.
Bilen är tagen på A Parreirinha i Alfama 2009.

Hon gjorde sina första skivinspelningar år 1960 och framträdde upp i 85-årsåldern. Hela tiden uppträdde hon på sin krog, där hon välkomnade gästerna vid ingången och gärna slog sig ned för en pratstund med några av dem. Två av inspelningarna nedan är från framträdanden på A Parreirinha.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar