3 januari 2018

Hjalmar Söderberg inpå livet


I sin artikel om Hjalmar Söderberg, som jag publicerade i bloggen den 29 april 2017, skriver Hasse Z apropå Söderbergs omtalade lättja att hans få böcker lever och läses ”då tjogtals succéer blivit lik som tittar från antikvariatens hyllor”. Hasse Z hade säkert inte förvånats om han hade fått veta att påståendet skulle vara lika giltigt 80–90 år efter att det skrevs. Som ingen annan författare kring sekelskiftet 1900, utom Strindberg, har Söderberg kvar sin aktualitet för läsarna. I början av sitt författarskap stod han för något nytt och utmanande som efter några decennier förvandlades till en röst från det förgångna – för att i slutet av sitt liv, med Bonniers utgivning av Söderbergs samlade verk, upptäckas av en ny, ung publik. Och de nya publikgrupperna har alltid kommit.Det är väl också Söderbergs verks förmåga till överlevnad som har fått Jesper Högström att lägga ner ett kopiöst arbete i en biografi på över 500 sidor om författaren, Lusten och ensamheten (Svante Weylers Bokförlag 2017). Men det är sannerligen inte alla Söderbergverk som har behållit sin aktualitet. Romanen Förvillelser (1895), novellsamlingen Historietter (1898), barndomsskildringen Martin Bircks ungdom (1901), romanen Doktor Glas (1905), pjäsen Gertrud (1906) och romanen Den allvarsamma leken (1912) är Söderbergs klassiska verk, möjligen också pjäsen Aftonstjärnan (1912).  Därtill finns en rad volymer som är samlingar av berättelser, artiklar, skisser, dikter och recensioner, vidare hans religionskritiska arbeten Jesus Barabbas (1928) och Den förvandlade Messias (1932) samt ett par postuma samlingar med brev. Uppfattningen om Söderbergs lättja kan också modereras av vetskapen om att han översatte en rad litterära verk från franska.


Hjalmar Söderberg var en flitig brevskrivare, och det är just genom studier av hans brevväxlingar som Högström har kunnat ge en mycket detaljerad bild av hans liv. Vissa mottagare nämns mycket ofta, och dessa personer bildar liksom en fond mot vilken konturen av författaren avtecknas. Här finns hans syster Frida Söderberg, som så länge hon levde var en ständig förtrogen som även hjälpte Hjalmar Söderberg med diverse praktiska saker, främst kring hem och familj. Författaren Bo Bergman var en god, mångårig vän som återkom som sådan efter ett par konflikter mellan de två. Söderberg hade också många kontakter, även i brevform, med författaren Henning Berger så länge denne levde, och med konsthistorikern Carl Laurin, liksom med sin mecenat och gynnare Ernest Thiel, som han delade oräkneliga långsträckta schackpartier med. Här bör även nämnas Karl Otto Bonnier, förläggaren som ofta mottog brev från Söderberg som brukade handla om hans behov av förskott på någon kommande bok, men också annat. (I det långa loppet har förstås Söderberg varit en utmärkt affär för Bonniers.) Hushållerskan Lisa Andersson blev också en viktig person som hade hand om diverse praktiska spörsmål i författarens familje- och hemförhållanden.

Hjalmar Söderberg blev snabbt en uppmärksammad person i tidens kulturliv, och en mängd namn av större eller mindre betydelse virvlar förbi i Högströms bok. En hel del av namnen dyker också upp i Hasse Z:s porträttexter. Kulturvärlden var begränsad, och vad var och en som hade en roll där sade och tyckte, till exempel i recensioner, kunde drastiskt påverka de personliga relationerna. Tidens kulturliv framstår i mycket som ett kotteri med figurer som väl kände och bevakade varandra. Säkert kan även delar av Stockholms kulturvärld i dag skildras som ett kotteri, men staden var mindre och befolkningsmässigt mera enhetlig på Söderbergs tid. Man hade koll på varandra.Jesper Högström menar att Söderbergs personliga livserfarenheter, alltifrån barndomsminnen till kärleksrelationer, kommer till uttryck i hans verk. Till och med att de kom att färga allt han skrev. Han har flera alter egon i sina verk. När Högström i syfte att kartlägga Söderbergs personlighet gör analogier mellan händelser i hans liv och innehållet i hans böcker kan han bli psykologiserande och lite spekulativ, men jag tycker han är trovärdig. Ett bra exempel på hur Söderbergs verk samspelar med verkligheten är Maria von Platen, en kvinna som Söderberg hade en kärlekshistoria med. När hon tog del av porträttet av Lydia Stille i Den allvarsamma leken blev hon förfärad och djupt sårad. Kanske kunde hon i romanen känna igen repliker som hon sagt till eller hört från Söderberg? Troligen var det på goda grunder som hon ansåg att Söderberg hade utnyttjat hennes privatliv för att göra litteratur. Som han utnyttjade sitt eget.


Hans liv var i flera avseenden rätt eländigt. Det första äktenskapet med Märta Abenius var misslyckat redan från början, med makar som inte passade särskilt bra ihop, och utvecklades till en serie konflikter, även med släkten Abenius. Därtill hustruns evinnerliga sjukdomar och vistelser på behandlingshem och så småningom mentalsjukhus samt författarens längtan efter en skilsmässa som förverkligades först efter elva års stridigheter då han ofta flydde fältet. Parets tre barn och hemmet togs till stor del omhand av Frida Söderberg och Lisa Andersson, och trots att Söderberg var mycket frånvarande personligen har barnen inte yttrat sig om fadern med något annat än respekt och tillgivenhet. En mörkare fläck på hans rykte än avskedandet under förödmjukande former av Lisa Andersson efter att hon kommit på kollisionskurs med Söderbergs dotter Dora.

Mestadels hade Söderberg en usel ekonomi. Den blev stabilare under hans äldre dagar, då han garanterades ett statligt författarstipendium. Tidigare var han svårt skuldsatt, främst till mecenaten Thiel, med ett belopp som i dagens penningvärde motsvarar hundratusentals kronor, och han tjatade alltid på förlag och tidningar om betalningen (även den nämnda Hasse Z-texten handlar till dels om detta). Om Hjalmar Söderberg hade varit ett fall för tv-programmet Lyxfällan, så hade programledarna uppmanat honom att anpassa sin livsstil efter de ekonomiska ramarna. Och där fanns inte plats för de talrika krogbesök och vistelser på hotell som för Söderberg tydligen var självklarheter i det borgerliga liv han ville leva.

Innan Söderberg lämnade landet och slog sig ner i Köpenhamn bodde han på Tyskbagargatan, en parallellgata till Karlavägen på Östermalm. Han var en oöverträffad Stockholmsskildrare med speciellt receptivt sinne för de områden han kunde bäst. Hasse Z skrev: ”Stockholm var ingen stor stad på Söderbergs tid. Den gränsade i norr till S.H.T., i söder till Pelikan, i öster till Anglais och i väster till Piperska muren. Utanför låg landet, som hette Djurgårdsbrunn eller Lidingöbro, där man slog käglor och åt sexa. Djurgården var ett godkänt annex till staden och uttalades Hasselbacken.” Restaurangerna betydde alltså mycket för Söderberg och hans umgänge. Där dracks alkohol, och Hjalmar Söderbergs förtjusning i den nya modedrycken whisky var så stor att han utan tvekan var alkoholiserad under många års tid. Frågan är vilken inverkan alkoholen hade på hans skapande. Möjligen spelade den in som en bidragande orsak till hans passivitet, återkommande håglöshet och dystra sinnesstämningar.

Hjalmar Söderberg var en skeptisk, reserverad, inbunden person som kunde vara underhållande och charmerande i andras sällskap. Men han hade en korrekt, proper, lågmäld framtoning. När hans debutroman Förvillelser utkom blev han omgående utmålad som en omoralisk skandalförfattare av en del kritiker. Rollen som skandalös verkar han ha trivts ganska bra med. Han var inte rädd för att provocera, och gjorde det kanske som mest med Jesus Barabbas, som i dag ihågkoms för att den väckte så aggressiva reaktioner, inte för något litterärt värde. Ärkebiskopen Nathan Söderblom tog direkt avstånd, och i Svenska Dagbladet ”recenserades” boken på följande sätt av signaturen Quelqu’une (Märta Lindquist):

Det är egentligen en erbarmlig anblick, denne åldrande cyniker, denne forne distingerade estet och melankoliker, hos vilken aldrig något verkligen levat mer än hätskheten mot korset, hur han nu till stor del berövad formens bländande hjälpmedel fortfar att ge luft åt en vanmäktig ilska i ord och uttryck, som obarmhärtigt blotta renodlade pöbelinstinkter. En grinande gammal satyr, som lallar tandlös på en sophög.
   Det är synd, att inte vår beskedliga lagstiftning ger möjlighet att tyst och snabbt undanskaffa obehag av slik sort alldeles som polisen tyst och snabbt undanskaffar anstötligheter på öppen gata. Något effektivt ont gör ju inte hr Söderberg med sina små osmakliga funderingar, trots att de stå i en bok, utkommen på ett stort och ansett förlag. Det han angriper har stått rycken i värre stormar än senilt munväder.Söderberg väckte också uppmärksamhet med sina politiska uttalanden, särskilt sedan han hade sina viktigaste verk bakom sig och blivit mer tillbakadragen på den litterära scenen. Han var verksam i en tid då vindarna vände och under 10-talet gick i nationalistisk, militaristisk riktning. Flera av hans kolleger och vänner, som den nämnde Carl Laurin, följde med i vindkantringen, något som ledde till slitningar i relationerna och ibland förvandlade vänner till fiender. Hjalmar Söderberg höll alltid fast vid sin radikala politiska linje, men han såg sig aldrig, bortsett från en kort, tidig period, som socialist. Därtill var han för individualistisk. Om någon politiker stod honom nära, så bör det ha varit liberalen Karl Staaff, som var statsminister några år och tvingades avgå 1914 sedan högern och kungahuset (Gustaf V) hade vänt sig mot honom med en hätsk smutskastning för att Staaff tillsammans med socialdemokraterna ville genomdriva en rösträttsreform med allmän och lika rösträtt för män och kvinnor. Söderberg var alltid motståndare mot nationalismen – samtidigt som han var en fosterlandsvän – och militarismen. Till skillnad från många inom det kulturella etablissemanget var han misstänksam mot Tysklands ambitioner och så kallade tyskvänner. Han var en vänsterliberal, ett släkte som är sällsynt i våra dagar. Hans demokratiska sinnelag rymde den egendomliga paradoxen att han samtidigt var emot kvinnlig rösträtt. Detta är inte lätt att förklara.

Den politiska situationen i Europa förvärrades, och under senare år, då Söderberg kunde bevittna den tyska nazismens framväxt och maktövertagande, upptog den, och andra fascistiska rörelser, hans tankar och energi så gott som oavbrutet. Han hatade fascismen och hyllade den republikanska sidan i spanska inbördeskriget, inte minst de svenskar som reste till Spanien för att strida mot Franco. Hans uttalanden mot nazismen, antisemitismen och Hitler var aggressiva och talrika. Han fick en bundsförvant i Torgny Segerstedt, som var en modig opinionsbildare mot Hitler i Göteborgs Sjöfarts- och Handelstidning. Och Söderberg var rasande på de tidningar eller skribenter som yttrande minsta kompromissvilja med nazismen. Högström återberättar en anekdot om hur Söderberg hade hamnat på danskt sjukhus och blivit botad av en läkare som sedan frågade honom: ”Herr Söderberg, kan jag göra något för er?” Söderberg svarade: ”Kan doktorn slå ihjäl Hitler?”

Detta har mera handlat om Hjalmar Söderberg än om Jesper Högströms bok om honom. Men allt utom Hasse Z-citaten och SvD-recensionen är hämtat ur boken. Jesper Högström beskriver författarens liv i minsta skrymsle och med många citat i kronologisk ordning. Jag tycker han skriver bra, det är spännande att läsa. Anmärkningen att han presenterar en lite solkigare bild av Söderberg än den gängse är lätt att instämma i. Söderbergs negativa egenskaper och handlingar sopas inte under mattan: hans omogna sätt att hantera ekonomin, hans oförmåga att hålla samman sin familj (fast det är inte lätt att säga vad han skulle ha gjort i stället), hans håglöshet och alkoholism. Hans elaka sågningar av Selma Lagerlöf och Per Lagerkvist tillhör inte det mest framsynta som sagts om dem.

Men naturligtvis visar Högström också Söderbergs positiva sidor. Hans konsekventa och ihållande antifascism är en av dem. Hans mod att hävda sina åsikter även i motvind. Hans förmåga att behålla långa vänskapsrelationer, även om den politiska debatten flyttade om relationerna likt schackpjäser för kortare eller längre tid. Hans uppträdande tillsammans med andra, då han var behaglig, intelligent och humoristisk. Hans vän Hasse Z skrev om honom: ”Det har skrivits många vackra ord om Hjalmar Söderberg, den utmärkte författaren, mästaren i stil och språk. Han var något ännu mer och ännu bättre: en god och rättrådig människa.” Det där sista ska man kanske inte ta så allvarligt. Hasse Z hade lätt att se det positiva hos andra och sade så om många.

Flera av Hjalmar Söderbergs verk lever för att de moraliska frågor som tas upp i dem har en aktualitet även för mycket modernare läsare. Långt, långt senare skrev Gun-Britt Sundström För Lydia (1973) för att berätta Den allvarsamma leken ur Lydias synvinkel. En annan sådan ”motbok” är Bengt Ohlssons Gregorius (2004), med en annan infallsvinkel på förloppet i Doktor Glas. Och sedan är det språket: den fjäderlätta, exakta svenska som fortfarande vållar en känsla av hänförelse och avund hos andra skribenter. Hur är det möjligt att skriva som Hjalmar Söderberg?Jesper Högströms bok rekommenderas till läsning för alla som vill veta mer om Hjalmar Söderberg. En tidigare biografi, Bure Holmbäcks över 600-sidiga Hjalmar Söderberg Ett författarliv (Bonniers 1988) läste jag när den var ny och tyckte om den. Det är för länge sedan för att jag ska kunna anställa en jämförelse mellan böckerna. Högström har haft många källor bakom sitt arbete, och jag gissar att han har hämtat en del information från Holmbäcks bok. Bure Holmbäck nämns bara en gång i förbigående i Lusten och ensamheten, utan ett erkännsamt ord, och han finns inte med i personregistret. Det känns lite snålt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar