4 juli 2017

Hasse Z (22). Den första bilen

Den första bilen ingår i Porträtt, som utgavs av Albert Bonniers Förlag 1949.
Jörgen hette egentligen Georg Lundström (1838–1910) och var redaktör för tidningen Figaro några år kring sekelskiftet 1900.
Hans Fraenkel var ingenjör och ballongfarare liksom brodern Knut Fraenkel, som följde med S. A. Andrée under ballongfärden mot nordpolen och omkom tillsammans med Andrée och Nils Strindberg på Vitön i Svalbard efter haveriet 1897.Den första bilen i mitt liv var också den första i Stockholm, den och en till, som ägdes av Hotell Kronprinsen. Min bil tillhörde Hans Fraenkel, ingenjören och ballongföraren, den djärvaste och modigaste man jag känt. Och även en av de bästa, till karaktären.
   Mitt första möte med Fraenkels bil ägde rum en höstnatt år ett i bilens historia. Jag var på hemväg från någonting, en fest eller ett arbete, vilket kanske låter bättre. Jag kom just utanför Hotell Rydberg, som låg vid Gustaf Adolfs torg, där nu en bank tillåts ligga, då jag hörde en smäll. Ljudet kom från Norrbro, och då jag tittade åt det hållet, såg jag ett underligt fordon utan häst på väg uppför en lyktstolpe. Jag hörde röster, som skrek och hojtade om varandra och jag såg en kappsäck flyga i luften över det klättrande ekipaget. Jag är född stockholmare, jag var ung och jag var journalist – tre betingelser för att bilda den mest nyfikna människa på jorden. Jag sprang alltså fram till lyktstolpen och där konstaterade jag att vagnen utan häst var stadens och min första bil. Mötet var odelat intressant och angenämt. Jag rådde ju inte om bilen och behövde inte reparera den. Det var Fraenkels sak. Han stod också mitt upp i det hela och skötte alltsammans som den situationens herre han alltid var. Jag är säker på att han var mera road än förargad över vad som hänt. Så gott som ensam plockade han ned bilen från lyktstolpen, vred hjulen rätt och rullade hem ekipaget. Så stark var Fraenkel. Jag följde honom en bit på väg och höll emot där bak för att det inte skulle gå för fort, men då jag märkte att den eskorterande folksamlingen blev lite besvärlig med sina uppmuntrande tillrop, drog jag mig skyggt tillbaka.
   Fraenkel fick bilen reparerad och fortsatte att köra på Stockholms gator, föremål för livlig uppmärksamhet. Ibland gjorde han små utflykter till utvärdshusen i sällskap med unga damer och herrar. Jag känner flera lyckliga förlovningar och ett par äktenskap, som blivit följden av de utflykterna. Fraenkel bjöd mig flera gånger att följa med, men händelsen med lyktstolpen på Norrbro kom mig alltid att avböja.
   Vintern gick, det blev vår och Fraenkels bil började få kamrater, som rullade omkring rätt snällt på gatorna undvikande både lyktstolpar och människor, såvitt det var möjligt. Figaros originella redaktör Jörgen, som var den tidens diktator eller ville vara det, då det gällde ordningen på stadens gator, fattades av ett starkt och obändigt hat till bilarna. Han tillät inte att någonting, vare sig människa, djur eller åkdon ställde sig i vägen, då han behagade gå över körbanan. Under många år hade han fört en våldsam kamp mot velocipedåkarna, som han döpt till trilljannar och nu övergick han med friskt kamphumör och vass penna mot bilarna, som han mera hastigt än träffande döpte till ”fräckskrallor”. Söndags-Nisse, som redan då hade nöjet av mitt medarbetarskap, gjorde sitt eget öknamn på bilarna. Vi kallade den stinkstånkor, en utomordentligt träffande benämning på den tidens automobiler. Jörgen, som hade god blick för värdet av ett bra öknamn, stal ögonblickligen uppfinningen och införde den i sin tidning. Naturligtvis blev jag arg och höll på Söndags-Nisses ensamrätt till Stinkstånkan. Jörgen svarade vänligt leende:
– Jag har tagit namnet för att det ska bli känt. Er lilla tidning läses ju inte av bättre folk.
   Jörgen fick behålla Stinkstånkan.
   En dag i slutet av april fick jag besök av Fraenkel, som berättade att stadens honoratiores ämnade ta upp den gamla förstamajkortegen kring Djurgården i öppna landåer med kungliga familjen i spetsen. En gammal vacker sed med traditioner från Karl XV:s tid. Fraenkel, som var en högst modern ande, sade:
­– Jag har tänkt att köra i spetsen, före hela kortegen, med min bil. Vill du följa med?
   Inbjudningen var lockande. Jag betänkte mig och sade:
– Lovar du att köra långsamt och om möjligt mitt på vägen?
– Naturligtvis. Jag måste ju ha samma takt som hästarna och de skenar nog inte.
   Första maj kom, en klar och vacker dag med vår och sol i luften.
   Stockholm demonstrerade på förmiddagen med arbetartåg till Gärdet, musik, fanor och tal av Hjalmar Branting och på kvällen ställde man upp sig på Strandvägen och Djurgården för att se den återuppståndna kortegen. Den kom också sakta rullande med hovet i första vagnarna. Kuskarnas livréer lyste och blänkte, damerna prålade i sina nya vårtoaletter, herrarna bar höga hattar och i första vagnen satt Hans Majestät Konungen, den riktige Kungen, som Jörgen kallade honom, och hälsade nådigt det trogna folket, som kantade gator och vägar.

Vid Djurgårdsbron satt Fraenkel och jag och väntade i vår bil, och då kortegen äntligen makligt närmade sig, svängde vi upp och lade oss i täten. Det hela var i hög grad vanvördigt och jag ber att nu, fastän något sent, få uttala ett beklagande av det otillbörliga tilltaget. Vi rullade alltså fram som ledande vagn, framför den kungliga landån. Vi förstörde hela den högtidliga traditionella stämningen, men ingen vågade hindra oss, ty ingen var riktigt säker på vad en automobil kunde ta sig till, om den blev förargad. Men en högre makt vakar över en kunglig kortege. Vi fick vårt straff. Det kom vid Bellmansro. Bilen stannade. Jag som inte begrep något av motorer och som hela tiden bara suttit slagen av förvåning över att en vagn kunde rulla fram av sig själv utan att någon drog den, hoppade genast ur ekipaget och förflyttade mig snabbt ett par meter åt sidan för att lättade kunna undgå den explosion, som jag var säker på skulle inträffa. Fraenkel steg också av, men vågade hålla sig vid bilen. Och där stod vi nu, undrande och skamsna, under det att kortegen, som nu hade blivit betydligt gladare, rullade förbi oss, hälsande, viftande och skrattande. Den nya tiden var stukad. Den orkade inte längre än till Bellmansro.
   När kortegen fösvunnit och det blev lite lugnare omkring oss, gick Fraenkel fram till fören på bilen, lyfte på ett lock och sade:
– Vattnet i kylaren är slut! Vi måste ha nytt vatten. Men varifrån?
– Var inte bekymrad. Visserligen är det första maj, men man har väl inte bara punsch på Bellmansro. Där finns väl lite vatten, åtminstone till disken.
   Frankel försvann och kom strax tillbaka med två hinkar vatten. Bilen fick vad den behövde och vi satte oss upp på nytt.
– Nu, sade Fraenkel, ska du se! Vi kör ikapp dom! Dom ska se vem dom stungit haver!
   Bilen kom igång med god fart och redan vid Rosendal hade vi hunnit upp kortegen. Vi lade oss i kön men inte länge. Efter några minuter tog vi hand om vägens vänstra sida, man vågade inte hålla oss undan, och snart låg vi på nytt i täten för hela tåget. Vi njöt av vår seger, men glädjen kom lite för tidigt, ty högmod går före fall. Vi hade hunnit nedför backen från Rosendal då något inräffade med bilens styrning. Vagnen ändrade riktning och vi kom helt plötsligt i den situationen att vi hade att välja mellan en ek, en gammal vacker ek, som ännu finns kvar, och ett dike. Fraenkel, som var naturvän, tog diket och där rullade vi ned, stilla och beskedligt och välte med hela fordonet. Vi kravlade oss så småningom ur eländet och nu såg vi för andra gången kortegen jublande rulla förbi oss. Och nu hade man verkligt roligt, nu förstod man att vi måste ge upp spelet. Till och med H. M. Konungen skrattade. Jag vände mig blygt bort och såg drömmande ut över Djutgårdsbrunnsvikens vårgröna vatten. Vi åkte hem i en hästdroska. Med uppfälld sufflett.
   Motorn var ännu igång, då jag lämnade min första bil. Det föreföll mig som om den skakade av invärtes skratt.
   Jag har sedan kört i tusentals bilar, men ingen har så glatt mig och förargat mig som den första.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar