28 juli 2017

Fernando Pessoa i citat (2)

Här är ytterligare några citat från Fernando Pessoa, hämtade ur boken Um País em Pessoa (Zero a Oito 2017).
Mas se Deus é as flores e as árvores
E os montes e o sol e o luar,
Então acredito nele,
Então acredito nele a toda a hora,
E a minha vida é toda uma oração e uma missa,
E uma cumunhão com os olhos e pelos ouvidos.

(Alberto Caeiro)

Men om Gud är blommorna och träden
och bergen och solen och månskenet,
då tror jag på honom,
då tror jag på honom hela tiden,
och mitt liv är helt och hållet en bön och en mässa,
och en nattvard med ögonen och genom öronen.Vivem em nós inúmeros;
Se peno ou sinto, ignoro
Quem é que pensa ou sente.
Sou somente o lugar
Onde se sente ou pensa.

(Ricardo Reis)

Oräkneliga människor lever i oss;
om jag råkar tänka eller känna, bortser jag från
den som tänker eller känner.
Jag är bara platsen
där man tänker eller känner.

*****Agora que sinto amor
Tenho interesse no que cheira.
Nunca antes me interessou que uma flor tivesse cheiro.
Agora sinto o perfume das flores como se visse uma coisa nova.

(Alberto Caeiro)

Nu när jag känner kärlek
intresserar jag mig för sakers lukt.
Det intresserade mig aldrig förr att en blomma doftade.
Nu känner jag doften av blommor som om jag såg något nytt.

*****O único sentido íntimo das coisas
É elas não terem sentido íntimo nenhum.

(Alberto Caeiro)

Tingens mest naturliga mening
är att de inte har någon naturlig mening.Grande é a poesia, a bondade e as danças …
Mas o melhor do mundo são as crianças,
Flores, música, o luar, e o sol, que peca
Só quando, em vez de criar, seca.

(Fernando Pessoa)

Poesin är stor, och det är godheten och danserna …
men det bästa i världen är barnen,
blommor, musik, månsken, och solen vars enda fel
är att den i stället för att skapa, torkar ut.

*****Eu vejo-me e estou sem mim,
Conheço-me e não sou eu.

(Fernando Pessoa)

Jag ser mig och är utan mig,
jag känner mig och jag är inte jag.
Nunca ouviste passar o vento.
O vento só fala do vento.
O que lhe ouviste foi mentira,
E a mentira está em ti.

(Alberto Caeiro)

Du har aldrig hört vinden passera.
Vinden talar bara om vinden.
Det du hörde den säga var lögn,
och lögnen finns inom dig. 


*****Afinal, a melhor maneira de viajar é sentir.

(Álvaro de Campos)

Slutligen, det bästa sättet att resa är att känna.Uns governam o mundo,
outros são o mundo.

(Bernardo Soares)

Några styr världen,
andra är världen.

*****Tenho um mundo de amigos dentro de mim,
Com vidas próprias, reais, definidas e imperfeitas.

(Bernardo Soares)

Jag har en värld av vänner inom mig,
med egna verkliga, definierade och ofullkomliga liv.

*****Um novo Deus é só uma palavra.
Não procures nem creias: tudo é oculto.

(Fernando Pessoa)

En ny Gud är bara ett ord.
Varken sök och tro: allt är dolt.

*****Que mal fiz aos deuses todos?

Se têm a verdade, guardem-na!

(Álvaro de Campos)

Vad har jag gjort gudarna för ont?

Om de besitter sanningen, låt dem behålla den!Não sei quantas almas tenho.
Cada momento mudei.
Continuamente me estranho.
Nunca me vi nem achei.

(Fernando Pessoa)

Jag vet inte hur många själar jag har.
Jag förändrades vid varje ögonblick.
Jag förvirrar mig hela tiden.
Jag såg eller fann mig aldrig.

*****Que é feito de tudo?
Que fiz eu de mim?
Deixa-me dormir,
Dormir a sorrir,
E seja isto o fim.

(Fernando Pessoa)

Vad hände med allt?
Vad har jag gjort mig själv?
Låt mig bara sova,
sova leende,
och låt det vara slutet.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar