5 april 2017

Hasse Z (12). Det tvungna skrattet

Texten nedan handlar om den tyska skämttidningen Simplicissimus, som många gånger kom i konflikt med det politiska styret i Tyskland, tidvis var tvungen att mildra sin satiriska ton för att senare komma tillbaka med större frispråkighet. Det är gammal historia, men berättelsen om Simplicissimus är tänkvärd också för vår tids läsare eftersom den tar upp den viktiga frågan om mediernas förhållande till makten. Tidningen Simplicissimus lades ned definitivt 1944. Texten Det tvungna skrattet ingår i Skrattets tidsålder, som gavs ut av Albert Bonniers Förlag 1949. Den är daterad 1933.


På våren 1896, noga räknat 1 april, föddes i Műnchen en allvarlig skämttidning, som i dopet fick namnet Simplicissimus efter en 1600-talsroman med delvis samma namn. Simplicissimus föräldrar hette Albert Langen och Thomas Theodor Heine, den ene förläggare, den andre konstnär, tecknare. Heine var jude, men döptes – es ist ja doch prakisch, som han själv sade.
   I dag, trettiosju år senare, utkommer Simplicissimus allt fortfarande, men grundläggarnas namn är strukna från titelvinjetten, redaktionen är ommöblerad och tidningen har, enligt extra meddelande till läsekretsen, lovat att vara lojal mot regeringen och gemensamt med den arbeta för fosterlandets bästa.
  Simplicissimus lojal – man skall inte klaga över att det inte finns någon humor i politiken. Det finns, även om den för tillfället bara råkar vara lite omedveten. En skämttidning, som världen skrattat med i trettiosju år, får plötsligt vänja sig vid det hemska ödet, att man skrattar åt den. Om man nu kommer så långt som till ett skratt, kanske blir det bara ett litet leende som så så mycket annat underligt i denna tid.En revolution är ingenting att skämta med, så länge den pågår. Där finns ingen plats för skratt. Den har ingenting med humor att göra, åtminstone inte för de agerande. Den intresserade publiken – om inte alla är med på scenen – får ju tänka vad den vill. Och den får skratta, om den törs. Men skrattet är minst av allt lojalt.
   Simplicissimus, som varit tysk bara en gång förr – under det stora kriget – kunde inte vara lojal. Då slog man till munnen på den och sade:
– Skall ni skratta, så skall ert skratt vara med oss och inte mot oss. Ert skratt ska just nu vara kort och militäriskt: Ha! Ha!
   Under ett par veckor teg Simplicissimus men nu skrattar den med, så gott det går. En skämttidning skall stå i opposition mot allt utom sitt eget goda samvete. Simplicissimus gamla samvete passade inte längre, den har fått ett nytt, som ännu så länge är lite främmande för läsekretsen. Det går inte riktigt ihop med den gamla dräkten.
   Den gamla Simplicissimus – med vilken glädje togs den inte emot då den föddes. Den kom som det rätta ordet i rätta ögonblicket. Den satte eld i knutarna på det gamla idylliska samhället, inte blott i Tyskland utan Europa runt. Där fick det stinna, tröga borgerskapet vad det skulle ha. Där gisslades militarism och preusseri, dumheten, högfärden, hyckleriet. Och med vilken skicklighet fördes inte vapnen, pennorna och stiften. Världens bästa konstnärer och författare satte en ära i att få vara med. Den låg en ny vår med ungdomlig glädje och friskhet över sidorna. Dess märke var en bulldogg med skarpa vassa tänder. Den bet och slet, djärv och stridslystnen, utan pardon eller medömkan med de arma offren, som varje vecka hängde och slängde mellan dess starka betar. Och världen skrattade. Det var något annat än Fliegende Blätters beskedliga lilla tax.Respekt och vördnad var okända begrepp. Ingen var för hög för ett bett. Det spökade i kejsarens gamla slott. Det spöket skulle man ta fatt. Man gick en natt från rum till rum och sökte och letade. Förgäves. Så kom man slutligen till majestätets eget arbetsrum. Där satt han ensam vid ett bord och skrev – aber von Geist kein Spur –
   En gång ägnade man ett litet intresse år Sverige. En herre träffar på en bal en ung svenska.
  Å, säger han, ni är svenska, och så tillägger han nyfiket: När var ni gift med Strindberg?
   Nå, till slut morrade borgerskapet och gjorde ett försök till motstånd. Det blev åtal och fängelse för de ansvariga. Med desto större upplaga, desto djärvare ton. Och så blev det tyst – genom fruktan till kärlek. Man insåg, att det var klokast att skratta med. Om det går att tjuta med ulvarna, så går det att skratta med en dagg.Så kom kriget. Krig – mänsklighetens största dumhet – buss på den! Friska tag! Det fanns inte många tyskar i tidningen. Medarbetarna var norrmän, österrikare, serber, judar, internationella herrar – vad kände de för Tyskland? Men en fanns, Ludwig Thoma, och han var starkare än alla de andra. Han var tysk. Han fick hunden först att sitta och sedan att skälla rätt.
   En grupp kyrassiärer på kullarna utanför Paris. En strålande teckning i svart och gult och så texten:
    ”Hur många gånger ska vi egentligen ta det där lusboet?”
   Från denna tid står denna teckning skarpast för mitt minne. Den gav tonen för det hela. Låt oss glömma –
   Paris blev aldrig kyrassiärernas, och Simplicissimus lämnande rollen som Tysklands egen gårdvar. Den återfann sitt gamla jag, lite luggad i pälsen, lite slokörad, men dock inte med svansen mellan benen. Heines satir var lika grym och frän som i forna dar, lika hjärtlös, hans skratt lika kallt och hånfullt. Sentimental har han aldrig varit. Och kamraterna följde honom, men publiken började tveka. En ny värld var på väg att växa upp kring Simplicissimus och den världen tog inte all denna hårda tuktan på allvar – ett farligt tecken för en satirisk skämttidning. De nya människorna skrattade inte så gärna, de hade annat att tänka på. Men nöden grinade. Och den rådde Simplicissimus inte på.Humorn är tidlös, men satiren och ironien är det inte. De måste följa modet. I dag skall det skrattas åt vänster. Det duger inte att låta käppen gå mitt i högen. I dag skall den gå åt ett håll, det som i dag är det rätta och enda. Men kan skrattet kommenderas? Det berättas om Mark Twain, att han regerades av sin familj, sin hustru och sina döttrar. Hustrun ”redigerade honom” och döttrarna ”borstade av pappa”. De läste allt vad han skrev och rättade det efter sin mening. Huckeberry Finn skrev han i hemlighet, de få ögonblick han hade för sig själv. Men hustrun hittade ändå en svordom i ett av kapitlen. Hon strök den och ändrade helvetet till åskvädret.
   Det gick dock inte att hålla Mark Twain i den konventionella tvångströjan. Han tog hämnd på sina ljuva vakterskor. Han skrev sina memoarer, som utkom elva år efter hans död, och han efterlämnade också ett  band oavsända brev – han  skrev ofta två brev, ett som han skickade av och ett där han sade sanningen. Orsaken till hans fruktan förklarade han: – Jag har min familj att försörja. Jag kan inte riskera dess existens.
   Simplicissimus har också en familj att försörja –
   Men skrattets makt och och rätt riskeras inte av en skämttidnings vara eller icke vara. Det lever sitt eget liv, till vår glädje och fostran. Det kan döda. Men det ger också befrielse. Skrattet är människornas vän och värn. Den dag vi inte kan skratta, även åt oss själva, är det ute med oss.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar